Апартаментен топломер Zelsius/Minocal ® сплит

Подходящ за измерване на топлинна енергия във всички сектори: битови и промишлени. Електронният изчислителен блок WR3 e подходящ за свързване на температурни сензори с различна дължина на сондата и кабела. Позволява лесно адаптиране към съответната инсталация. На разположение е изчислителен блок с всички стандартни стойности на импулса: 1-1000 литра / имп.

Електроният изчислителен блок Minocal ® WR 3 може да се използва и при климатични инсталации за измерване на енергията за охлаждане.

За комбинирано измерване на топлина и енергия за охлаждане е на разположение Minocal ® WR 3 Клима. Измерените стойности за консумация на енергия за студ и топлина могат да се съхраняват в отделни регистри. Прилага се климатични системи, където се използва една и съща инсталация за отопление и охлаждане.

Съвместим със системи за дистанционно отчитане, връзка с външни системи за събиране на данни, като и радио система Minol. Предлага се опция с интерфейс M-Bus и др.

Апартаментен топломер Zelsius/Minocal ® сплит