Апартаментен топломер Zelsius /Minocal

Топломерът Zelsius е турбинков топломер и предлага много висока точност на измерването. Подходящ за измерване на топлинна енергия в жилищни и обществени сгради. Допустими средни температури: от 10 °C до 90 °C и номинални дебити на 0,6, 1,5 и 2,5 м3/ч.

Мултифункционален дисплей показва постоянно текущата стойност на потреблението. С помощта на бутон може да се влезе в три нива на дисплея, показващи всички основни функции и потребителски данни. Топломерът Zelsius дава информация на потребителя за консумацията през последните 18 месеца.


*Топломерът се предлага и под търговското име Minocal

Апартаментен топломер Zelsius /Minocal