Електронен разпределител на топлина Minometer M7 – M7 радио

Minometer M7 е електронен разпределител на топлина, разработен на най-високо техническо ниво и отговарящ на всички изисквания на стандарт БДС ЕN 834 .

Със своите разнообразни възможности за приложение, удобен за отчет и пренос на данни, Minometer M 7 напълно отговаря на високите изисквания на потребителите.

Minometer M 7 може да се прилага при изключително голям температурен диапазон – от 35оС до 130оС и затова е подходящ за отоплителни инсталации с различна температура (особено нискотемпературни).

Намира приложение както в еднотръбни отоплителни инсталации така и при двутръбни.

Предлага се също и с опция за дистанционно отчитане.

Интелигентните и удобни възможности за пренос на данни, го правят “всеможещ” в областта на индивидуалното отчитане на потребление на топлина.

Подробна информация за основните функции и възможностите за самоотчет може да намерите в нашия файл за изтегляне с визуални инструкции (PDF формат).

Електронен разпределител на топлина Minometer M7 – M7 радио