За нас

За нас

Екипът ни е изграден от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на топлотехниката. ПМУ Инженеринг предлага от проектиране и изграждане на инсталации (отоплителни, вентилационни, водопроводни, климатични и др.) до енергийно обследване за енергийна ефективност на сгради и топлинно счетоводство на разходите за отопление и топла вода в тях.

За нас

Нашият екип е изграден от квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на топлотехниката. Дружеството предлага комплексни услуги от проектиране и изграждане на инсталации (отоплителни, вентилационни, водопроводни, климатични и др.) до енергийно обследване за енергийна ефективност на сгради и топлинно счетоводство на разходите за отопление и топла вода в тях.

Основната дейност на фирмата е насочена към:

  • Сертифициране и обследване на сгради за енергийна ефективност
  • Издаване на енергиен паспорт
  • Топлинно счетоводство/ Дялово разпределение на топлинната енергия/за абонати на централно топло и газоснабдяване, както и за обществени или частни сгради/ хотели с местно отопление/охлаждане/
  • Енергиен мениджмънт на административни и частни сгради
  • Ремонтни дейности по отоплителни и водопроводни инсталации
  • Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
  • Директен внос и търговия с измервателни уреди, производство на немски партньори
  • Сервизна гаранционна и извънгаранционна поддръжка
  • Консултантски услуги