Топлинно счетоводство

Топлинно счетоводство

Oтчитането на консумираната топлинна енергия и вода намалява потреблението от 15% до 20%, дори повече! Но това се постига само чрез съзнателно и рационално използване на енергията и водата от потребителите. Без отчетност никой не би спестявал!

Топлинно счетоводство

Дейността се основава на простия факт, че отчитането на консумираната, топлинната енергия и вода намалява потреблението от 15 до 20%. Често тези проценти са даже повече! Но този забележителен ефект се постига само, чрез съзнателно и рационално използване на енергията и водата от потребителите, чието измерване ги мотивира за това. Без измерване на потреблението никой не би спестявал!

В основата на системата за отчитане на разходите за отопление и вода е принципа всеки потребител да заплаща само това, което е изразходвал. Отчитането на разходите означава и опазване на околната среда!

Законодателните органи отдавна са признали приноса на тази дейност и затова през 2001г. , с промените в Закона за енергетиката и енергийната ефективност, топлинно счетоводство беше въведено в сгради-етажна собственост с повече от един абонат. Правилата за разпределение на разходите за топлинна енергия са регламентирани в Наредба за топлоснабдяването (Наредба 16-334 от 06.04.2007г.)

ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  • Извършва дялово разпределение на топлинна енергия в сгради-етажна собственост: жилищни блокове, административни и бизнес сгради; хотели; комплекси от затворен тип; жилищни кооперации с местно отопление и др.
  • Изготвя индивидуални и общи сметки на разходи за отопление, охлаждане; топла и студена вода; консумация на газ и електроенергия

ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  • Доставя и монтира уреди за дялово разпределение: топломери, студомери; индивидуални разпределители; водомери; разходомери за газ; електромери
  • Извършва гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване
  • Изгражда системи за дистанционно отчитане на консумацията

ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Екипът от висококвалифицирани и обучени специалисти вече 11 години е на пазара, в помощ на своите клиенти за по-справедливо и точно пресмятане на разходите за комуналните услуги и практически съвети за по-ефективно използване на енергията. Дружеството е вписано в публичния регистър на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на лицата извършващи услугата дялово разпределение.

удостоверение