Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност.

Енергийна ефективност

ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност. Можете да се доверите на нашия екип относно:

  • Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност
  • Сертифициране на сгради
  • Изготвяне на енергиен паспорт
  • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност
  • Проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради
  • Енергиен мениджмънт
  • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност
  • Консултации при избор на фирми за изпълнение на енергоспестяващи мерки и др.

Удостoверение