Потребителски вход

Потребителски вход

Въведете данните си за достъп до системата на ПМУ

Вход за клиенти

Уважаеми клиенти,

Сайтът на „ПМУ Инженеринг“ е обновен. Необходимо е да въведете електронен адрес, а не абонатен номер, както беше досега.

При възникнали проблеми с потребителски вход или друг технически проблем може да се свързвате с нас на адрес: info@pmu.bg